Ile razy pszczoła wylatuje z ula?

Zależy to głównie od odległości jaką musi pokonać pszczoła od ula do miejsca pożytku – jest to odległość nawet ponad 3 km (efektywna odległość to koło o promieniu 1,5 – 2 km). Pszczoła zbieraczka wykonuje 4- 10 lotów dziennie, zależy to od pogody oraz odległości do pożytku. Lecąc po pyłek lub nektar potrafi rozwinąć prędkość ok. 40 km/h.